Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολ. έτος 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5991/21-9-2016 (ΑΔΑ:7ΒΛ84653ΠΣ-Η0Ζ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων των σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2016-2017 , ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares