Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2023-2024, της λειτουργίας τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων Μεταξύ αυτών εγκρίνονται και Τμήματα που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ. 136164/Κ5/27.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΜΚΕ46ΝΚΠΔ-ΟΕΥ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των παρακάτω τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2023-2024, με αριθμό μαθητευομένων μικρότερο από τον προβλεπόμενο στον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας (ΦΕΚ 5953/Β’/13.10.2023):

[…]

ΔΔΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ζ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Share and Enjoy !
Shares