Έγκριση Διεξαγωγής 4ου Μαθητικού Συνεδρίου (PS-MUN)


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 192473/Γ2/13-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου Μαθητικού Συνεδρίου (PS-MUN) στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» που θα διεξαχθεί στις 7, 8, 9 Μαρτίου 2014 στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ».
Στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο (PS-MUN) στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Διαβάστε το έγγραφο