Δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με λατινικούς χαρακτήρες Στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών

Άρθρο 172 του Νόμου 4823/2121 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)

Από το σχολικό έτος 2022-2023, η εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται και με λατινικούς χαρακτήρες, στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Από το σχολικό έτος 2021 – 2022 και εφεξής, οι απολυτήριοι τίτλοι εκδίδονται με την αναγραφή των στοιχείων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες για τους μαθητές που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο.

Γιατί έγινε η παραπάνω ρύθμιση;

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου για το συγκεκριμένο άρθρο :
«Με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με λατινικούς χαρακτήρες, στις περιπτώσεις που είναι δύσκολη η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών (πχ πρόσφυγες, κρατούμενοι κλπ), επειδή δεν είναι αξιόπιστη η φωνητική απόδοση των ονομάτων. Στην περίπτωση αυτή, και οι απολυτήριοι τίτλοι θα εκδίδονται με την αναγραφή των στοιχείων με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. Με την παρούσα ρύθμιση διευκολύνονται οι σχολικές μονάδες τόσο στην διαδικασία των εγγραφών όσο και στην έκδοση απολυτηρίων τίτλων προς αποφυγή ζητημάτων που προκαλούνται από τη μη αξιόπιστη φωνητική απόδοση των ονομάτων στην ελληνική γλώσσα. Επιπροσθέτως, αποφεύγεται και η ταλαιπωρία των εν λόγω κατηγοριών μαθητών από πληθώρα γραφειοκρατικών ζητημάτων που απορρέει από την μη ορθή φωνητική απόδοση των στοιχείων τους με χαρακτήρες της ελληνικής αλφαβήτου.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο