Δράση Συγκέντρωσης και Προβολής Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Με σκοπό τον διαμοιρασμό τους μέσω της πύλης EDU-GATE


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, 5-02-2024 Αρ. Πρωτ.: 12084/A6

Δράση Συγκέντρωσης και Προβολής Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά), προκειμένου να καταθέσουν πρωτότυπο υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές, υλικό προβολής έργων (project) τύπου STEM και STEAM, καθώς υλικό από οποιαδήποτε άλλη καινοτόμα δράση που υλοποιούνται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί από αυτά, ώστε να συγκεντρωθούν και να διαμοιραστούν, μέσω της δικτυακής πύλης https://edu-gate.minedu.gov.gr/ στην κατηγορία Καινοτομίες.

Το υλικό που αναφέρεται σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές θα περιλαμβάνει κείμενα μαθητών έκτασης έως τριακόσιες (300) λέξεις, φωτογραφίες (μέχρι πέντε εικόνες ανά επίσκεψη), βίντεο (μέχρι δύο βίντεο ανά επίσκεψη σε μορφή συνδέσμου που θα έχει αναρτηθεί σε εξωτερικό κανάλι) και καλλιτεχνικές εργασίες (σε μορφή εικόνας ή βίντεο, μέχρι δύο ανά επίσκεψη). Επισημαίνεται ότι το εν λόγω υλικό θα αναρτάται στον ιστότοπο: https://edu-gate.minedu.gov.gr/ στην κατηγορία Καινοτομίες/Εκπαιδευτικές Εκδρομές.

Τα STEM και τα STEAM έργα (project) προσεγγίζουν διαθεματικά την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Το υλικό προβολής αυτών θα περιλαμβάνει  κείμενα μαθητών έκτασης έως τριακόσιες (300) λέξεις, φωτογραφίες (μέχρι πέντε εικόνες ανά έργο), βίντεο (μέχρι δύο βίντεο ανά έργο σε μορφή συνδέσμου που θα έχει αναρτηθεί σε εξωτερικό κανάλι) και καλλιτεχνικές εργασίες (μέχρι δύο ανά έργο), το οποίο επίσης θα αναρτάται στον ως άνω ιστότοπο (https://edu-gate.minedu.gov.gr/) στην κατηγορία Καινοτομίες/STE(A)M projects.

Τα σχολεία μπορούν να αποστείλουν οποιαδήποτε άλλη αξιόλογη καινοτόμα δράση έχουν εκπονήσει, με τα ίδια συνοδευτικά, οι οποίες επίσης θα αναρτώνται στον ιστότοπο (https://edu-gate.minedu.gov.gr/) στην κατηγορία Καινοτομίες/ Άλλες Καινοτόμες Δράσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστέλλουν το υλικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: detia tions@minedu.gov.gr, αναγράφοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σημειώνεται ότι το υλικό που θα αποσταλεί δεν πρέπει να περιλαμβάνει άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τέλος, τονίζουμε ότι το περιεχόμενο του υλικού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που χρειάζεται να εμφανίζονται τα πρόσωπα των μαθητών σε φωτογραφίες ή βίντεο, είναι απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων.

 

Share and Enjoy !
Shares