Δράσεις Ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών – Ενδοσχολική επιμόρφωση

Έγγραφο 156263/Γ2/30-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει εγκριθεί και υλοποιείται η Πράξη «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών» με δικαιούχο το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Για το σχ. έτος 2014-2015 έχει εξασφαλιστεί η επέκταση της Πράξης και προγραμματίζονται ενδοσχολικά σεμινάρια σε 176 σχολεία σε 9 θεματικούς κύκλους, οι οποίοι είναι οι εξής:

 1. Εισαγωγή και Διαχείριση της Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα
 2. Κοινωνικές ανισότητες και ο ρόλος του σχολείου
 3. Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 4. Σχολείο, επαγγελματικός προσανατολισμός και απασχόληση
 5. Σχολείο, ρατσισμός, ξενοφοβία και δημοκρατική ευθύνη
 6. Σχολείο, εθελοντισμός και κοινωνική συνοχή
 7. Μαθητεία: Μεθοδολογία εφαρμογής και διασφάλισης ποιότητας
 8. Σχολείο και διαχείριση κρίσης
 9. Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη

Στα προγράμματα επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 35 ωρών (25 ώρες δια ζώσης και 10 εξ αποστάσεως) θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί ανά θεματικό κύκλο σε τμήματα των 20 ατόμων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των σχολικών μονάδων λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε την πρόσκληση προς τα σχολεία

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]