Δομή και λειτουργία των Ομάδων Φυσικής Αγωγής για το 2015-2016 Για την διοργάνωση των σχολικών αγώνων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 134539/Δ5/28-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., για τον έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό του Σχολικού Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2015-2016, καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες:

  • Να μεριμνήσουν άμεσα για τον σχηματισμό δομής (ομάδα) για τα θέματα Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης με ορισμένο αντικείμενο και τρόπο λειτουργίας στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3910/Γ4/13-1-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΨ9-ΗΔ1) εγκύκλιο, ανάλογα με το δυναμικό τους σε σχολικές μονάδες τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Ομάδων Φυσικής Αγωγής.
  • Να ορίσουν εκπαιδευτικό ΠΕ11 υπεύθυνο της προαναφερόμενης δομής και να μας αποστείλουν πίνακα με τα στοιχεία όλων των εκπαιδευτικών και των διοικητικών που την απαρτίζουν καθώς και το αντικείμενο εργασίας που τους έχει ανατεθεί. Επισημαίνεται ότι τα θέματα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που χειρίζονται οι ανωτέρω υπάλληλοι αφορούν τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση.
  • Να ορίσουν την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους κατ’ εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/Β/22-1-2015) Υ.Α.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares