Διόρθωση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ Τάξης των Εκκλησιαστικών Λυκείων Αφορά στα "κόντρα" μαθήματα


άκουσε το άρθρο

Στο ΦΕΚ 4569/Β/02-10-2021 δημοσιεύεται διόρθωση της ΥΑ 118380/Θ2/21-9-2021 (ΦΕΚ 4438/Β/25-09-2021) που αφορά το «Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ’ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».

Η διόρθωση αφορά στους υπόχρεους παρακολούθησης των «κόντρα» μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Ιστορία» και «Μαθηματικά».