Διορθώσεις σε βιβλία πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ6/215191/Δ4/7-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ, σας αποστέλλουμε Πίνακα με Παροράματα του διδακτικού βιβλίου «Ανατομία Φυσιολογία» (Β΄ τάξης 1ου κύκλου TEE, συγγραφείς: Τ. Παπαδόπουλος, Ε. Ρίζου, Μ. Διαμαντοπούλου, Π. Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος», κωδικός: 0-24-0228, ISBN 978-960-06-2999-6), και παρακαλούμε όπως ληφθούν υπ’ όψιν από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν:

(α) το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ και

(β) το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ» των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας και του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε επίσης το σχετικό έγγραφο Φ6/215179/Δ4/7-12-2017 με θέμα : «Διευκρίνιση σχετικά με την ανάγκη διόρθωσης εδαφίου του σχολικού βιβλίου “Ανατομία-Φυσιολογία” των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων “Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ” της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και “Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ” της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018»

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο