7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής – 7 και 8 Δεκ 2013


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 149338/Γ6/14-10-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής – Π.Ε.Σ.Ε.Α.- διοργανώνει στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2013 το 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) & των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ) στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα»
Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.pesea.gr καθώς και η αίτηση συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares