Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας στις Σχολικές Μονάδες την 13η Οκτωβρίου 2014


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 162682/Γ7/9-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο συνεργασίας (του ΥΠΑΙΘ) με τον Ο.Α.Σ.Π., με στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω της διαρκούς ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης και με αφορμή την 13η Οκτωβρίου, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών, σας καλούμε να μεριμνήσετε για την πραγματοποίηση της μιας από τις τουλάχιστον τρείς προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας του σχολικού έτους κατά την Ημέρα αυτή.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο 155597/Γ7/10-12-2012 του ΥΠΑΙΘ

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας  και Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου (Πηγή : ΟΑΣΠ)

Περισσότερες πληροφορίες στο site του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Share and Enjoy !
Shares