Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης


άκουσε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα») και προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων.

Στον θεματικό κύκλο «Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση», διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».

Ομάδα – στόχος: Εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικά ή διευθυντικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας. Κατά προτεραιότητα επιλέγονται οι διευθυντές/ διευθύντριες των σχολικών μονάδων, οι υποδιευθυντές/ υποδιευθύντριες των σχολικών μονάδων και οι προϊστάμενοι/ες των διοικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι τα στελέχη που θα συμμετέχουν να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τα καταστήσουν ικανά να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες με αποτελεσματικό τρόπο.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση, που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο :

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-09-06-11-30-13/2014-10-22-09-58-44

επιλέγοντας ως Περιφέρεια τη Δυτική Μακεδονία, τόπο διεξαγωγής την πόλη της Κοζάνης, θεματικό κύκλο τον «Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση» και τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».

Η δήλωση συμμετοχής προϋποθέτει την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΔΔΑ μέχρι και την Παρασκευή 23/09/2016  στην εξής διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/

Σημείωση Συντάκτη: Αναζητώντας το πρόγραμμα διαπιστώθηκε ότι ο θεματικός κύκλος στον οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση»

Share and Enjoy !
Shares