Δημοσιοποίηση Πινάκων προσδιορισμού κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για το σχολικό έτος 2017-2018

1. Πίνακας οργανικών κενών, εκπαιδευτικών κλάδων Δ.Ε., του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

2. Πίνακας οργανικών κενών κλάδου ΠΕ70, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας [ο οποίος επισημαίνεται ότι στην αριθμ.29589/Γ6/19-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1067/Β/09-04-201), αναφέρεται ως ΠΕ71].

3. Πίνακας Γ΄ προσδιορισμού κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

4. Πίνακας Γ’ όπου έχουν καταχωρηθεί αποκλειστικά οι εκτιμήσεις του ΠΥΣΔΕ σε σχέση με τον πίνακα Γ΄, στα πλαίσια προσδιορισμού των κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ο οποίος συντάχθηκε ομόφωνα από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας συνεκτιμώντας τις απώλειες διδακτικών ωρών από τους επί θητεία αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο φορέα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας και σε λοιπούς φορείς, από τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης, από τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν θέσεις αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΕ και το ΑΠΥΣΔΕ, καθώς και από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για περισσότερα από ένα έτη είτε στο εξωτερικό είτε σε πειραματικές σχολικές μονάδες του εσωτερικού.

 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares
Μετάβαση στο περιεχόμενο