Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4327/2015 με τις αλλαγές στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015) – Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

Α. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) − Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
Β. Πειραματικά – Πρότυπα (ΣΣ Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118)
Γ. Επιλογή Στελεχών (ΣΣ Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
Δ. Λοιπά Θέματα

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες διατάξεις του.

Διαβάστε τον νόμο

Μετάβαση στο περιεχόμενο