Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Υπευθύνου ΕΚΦΕ της ΔΔΕ Φλώρινας Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 28/01/2019


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας – ΑΔΑ: ΨΗΗΓ4653ΠΣ-ΣΣΕ – Αρχείο pdf – 158 KB

ΦΕΚ 5934/Β/31-12-2018 – Υ.Α. Αριθμ. 222076/ΓΔ4 – Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους – Αρχείο pdf – 151 KB

Αίτηση Υποψηφιότητας Υπευθύνου ΕΚΦΕ – Αρχείο docx

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 – Αρχείο doc

 

Share and Enjoy !
Shares