Δημιουργία «Ψηφιακών Θυρίδων» από τα σχολεία έως τις 12 Οκτωβρίου 2021 Σε συνδυασμό με την πλατφόρμα edupass θα ελέγχεται η δυνατότητα φυσικής παρουσίας στο σχολείο στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19

Εγκύκλιος 126523/ΓΔ4/07-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, διαχειριστής της θυρίδας κάθε σχολικής μονάδας ορίζεται ο Διευθυντής αυτής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της θυρίδας της σχολικής του μονάδας.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία δημιουργίας της θυρίδας και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτήν περιλαμβάνονται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης για Διευθυντές» της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» Το Εγχειρίδιο Χρήσης είναι διαθέσιμο:

α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ όπου έχει επίσης αναρτηθεί βίντεο με όλες τις σχετικές οδηγίες:https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=50310 και

β) στον σύνδεσμο https://thyrides-edu.services.gov.gr/

Οι Διευθυντές οφείλουν ακολουθώντας τις ανωτέρω οδηγίες να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία τη θυρίδα της σχολικής τους μονάδας το αργότερο έως την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

[…]

Διαβάστε την εγκύκλιο

Επισκέψεις: 9

Μετάβαση στο περιεχόμενο