Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για το διδακτικό έτος 2020-2021 Μέχρι την Παρασκευή 04-12-2020


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 6079/02-12-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας

ΣΧΕΤ. : 1. Η ΥΑ 150710/ΓΔ4/5-11-2020 (ΦΕΚ 4917/Β/9-11-2020), η απόφαση 164412/Ε4/02-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΗΓ46ΜΤΛΗ-863) του ΥΠΑΙΘ και το 108390/Ε1/21-8-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά καλούμε τους αναπληρωτές ΕΕΠ που προσλήφθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας (Δ.Ε.), να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης, μέχρι την Παρασκευή 04-12-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στον συνημμένο πίνακα κενά είναι ενιαία και ο κάθε αναπληρωτής ΕΕΠ μπορεί να δηλώσει μια ολόκληρη ομάδα σχολείων από τις αναφερόμενες και όχι μεμονωμένα σχολεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054576 ή 2385350546 ή 2385054546.

Το έγγραφο 6079/02-12-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας, όπου φαίνονται και οι προς κάλυψη θέσεις

Η δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

 

 

Share and Enjoy !
Shares