Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών Δ’ Φάσης 2020-2021 Δηλώσεις τοποθέτησης μέχρι την Πέμπτη 07-01-2021 και ώρα 11:00 πμ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 8/04-01-2021 της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και τις προσλήψεις των αναπληρωτών όπως αυτές ανακοινώθηκαν στο site του Υπουργείου Παιδείας στις 30-12-2020, ανακοινώνουμε πίνακα με τα λειτουργικά κενά των γενικών ειδικοτήτων των σχολείων Γενικής Παιδείας της περιοχής ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας (Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Καλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας (Δ.Ε.) κατά την παρούσα φάση, να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης (συνημμένο υπόδειγμα), μέχρι την Πέμπτη 07-01-2021 και ώρα 11:00 πμ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για τις τοποθετήσεις των εν λόγω αναπληρωτών, θα αναρτηθεί στο site της μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 07-01-2021.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στον συνημμένο πίνακα κενά είναι ενιαία και ο κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μια ολόκληρη ομάδα σχολείων από τις αναφερόμενες και όχι μεμονωμένα σχολεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054576 ή 2385350546 ή 2385054546.

Το έγγραφο 8/04-01-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας

Η αίτηση τοποθέτησης

Οι Πίνακες με τα λειτουργικά κενά (Τρεις σελίδες)