Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» για το σχολικό έτος 2020-2021 Μέχρι την Παρασκευή 27-11-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 5920/25-11-2020 της ΔΔΕ Φλώρινας

Έχοντας υπόψη την απόφαση 161397/Ε4/25-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΛΗ46ΜΤΛΗ-Ο2Ψ) του ΥΠΑΙΘ καλούμε τους αναπληρωτές ΕΕΠ ΠΕ23-Ψυχολόγων που προσλήφθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας (ΔΕ), να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης (συνημμένο υπόδειγμα), μέχρι την Παρασκευή 27-11-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στον συνημμένο πίνακα κενά είναι ενιαία και ο κάθε αναπληρωτής ΕΕΠ μπορεί να δηλώσει μια ολόκληρη ομάδα σχολείων από τις αναφερόμενες και όχι μεμονωμένα σχολεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054576 ή 2385350546 ή 2385054546.

Διαβάστε το έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας με τις κενές θέσεις

Η αίτηση τοποθέτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-11-2020

Η απόφαση τοποθέτησης (5975/27-11-2020, ΑΔΑ: 962Φ46ΜΤΛΗ-4Δ9)

Share and Enjoy !
Shares