Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση Υποβολή δηλώσεων από Τετάρτη 24-05-2017 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι και Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.


άκουσε το άρθρο

Ενημέρωση σχετικά με τη νέα διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται:

Κατόπιν της δημιουργίας από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης των σχετικών αιτήσεων, τροποποιείται σε σχέση με τα παρελθόντα έτη ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση θέσης και τις οριστικές τοποθετήσεις των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Πιο συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων διαμέσου της διαδικτυακής πύλης: https://teachers.minedu.gov.gr (Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων).

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση και οριστική τοποθέτηση την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2017 μέσω αυτού του online συστήματος, καθώς και αυτοί που πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, έχουν την δυνατότητα να καταχωρήσουν στην αίτησή τους τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων. Επιλέγοντας την αίτηση που ήδη είχαν υποβάλει θα δηλώσουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν και θα την οριστικοποιήσουν. Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην αρχική σελίδα του: https://teachers.minedu.gov.gr (Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων).

Η διαδικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή για υποβολή των δηλώσεων προτίμησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, από Τετάρτη 24-05-2017 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι και Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 15:00 μ.μ. (Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΔΕ Φλώρινας στα τηλέφωνα 2385046066, 46875 (Πέτρου Σταύρος).

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι δηλώσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ανακαλείται πλέον η ιδιόχειρη, με fax ή με e-mail διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για τους αιτούντες τοποθέτηση εκπαιδευτικούς από μετάθεση, βελτίωση και οριστική τοποθέτηση από Διάθεση ΠΥΣΔΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν δύναται να υποβληθεί η αίτηση ηλεκτρονικά λόγω τεχνικής αδυναμίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε για σχετικές οδηγίες και πληροφορίες στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Επισημαίνεται ότι: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν (μέχρι και 20 επιλογές), ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται κενό σε αυτό, καθώς ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κενά από αυτά που αναφέρονται στον αναμορφωμένο πίνακα κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας που έχει ανακοινωθεί, με τη διαδικασία των βελτιώσεων. Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί.

σχετικό έγγραφο

i Αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωσης θέσης και τις οριστικές τοποθετήσεις των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares