Δίκτυο ΜΕΝΩΝ – Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία – 2013-2014

Έγγραφο 195319/Γ7/19-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος “MENON Network” (www.menon.org.gr), αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας, www.protovoulia.org), συνεχίζει και κατά το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία», στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο