Διεξαγωγή της Διεθνούς Έρευνας PISA 2022 Θα πραγματοποιηθεί από 15 Μαρτίου 2022 έως 15 Απριλίου 2022 σε τυχαία επιλεγέντα σχολεία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2454/ΓΔ4/11-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής της Διεθνούς Έρευνας PISA (Programme for International Student Assessment), που πραγματοποιείται ανά τριετία υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Η έρευνα διεξάγεται σε περισσότερες από 80 χώρες και διερευνά κατά πόσον οι γνώσεις και οι δεξιότητες των 15χρονων μαθητών και μαθητριών τούς επιτρέπουν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα γνωστικά πεδία που διερευνώνται είναι τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Κατανόηση Κειμένου και επιπλέον το πεδίο: Δημιουργική Σκέψη.

Στη χώρα μας η έρευνα PISA 2022 θα πραγματοποιηθεί από 15 Μαρτίου 2022 έως 15 Απριλίου 2022 και θα συμμετάσχουν τα 255 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια του συνημμένου πίνακα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αντικατάσταση ενός σχολείου με κάποιο από τα 505 αναπληρωματικά του αντίστοιχου συνημμένου πίνακα. Τα σχολεία έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική.

Η έρευνα, που αποτελείται από ένα Γνωστικό Τεστ και ένα Ερωτηματολόγιο, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής των σχολικών μονάδων.

Το ΙΕΠ θα διαφυλάξει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μαθητών που θα πάρουν μέρος στην έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τηλ. 2131335553, 2131335554 και 2131335503) θα επικοινωνήσει με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο πίνακας με τα κύρια σχολεία της έρευνας

Ο πίνακας με τα αναπληρωματικά σχολεία της έρευνας

Το σχετικό έγγραφο 2484/ΓΔ4/11-01-2022 με θέμα «Ενημέρωση για τη διεξαγωγή της Έρευνας PISA 2022»με οδηγίες προς τα σχολεία που επιλέχθηκαν, τις ΔΔΕ και τις ΠΔΕ

Από τη ΔΔΕ Φλώρινας ως κύριο σχολείο επιλέχθηκε το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας και ως αναπληρωματικά σχολεία, το 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου και το 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας.

 

Share and Enjoy !
Shares