Διεξαγωγή έρευνας για τη λειτουργία των σχολείων που λειτούργησαν ως πιλοτικά για την Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Έγγραφο 156845/ Γ1/1-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στο πλαίσιο του Υποέργου 10 της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου Αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 – Οριζόντια Πράξη του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο πλαίσιο του Υποέργου 10 της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή», των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2, και 3 – Οριζόντια Πράξη του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», προβλέπεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η πραγματοποίηση έρευνας πεδίου σε όλη τη χώρα μέσω διανομής εντύπων ερωτηματολογίων αξιολόγησης από την εταιρία «Κοινωνία Γνώσης Μον/πη ΕΠΕ», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε την σχετική Επιστολή του ΙΕΠ

Η ΥΑ 97911/Γ1/31-8-2011 (ΦΕΚ 2121/Β/22-9-2011) που ορίζει τα πιλοτικά σχολεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο