Διεθνής Μελέτη για τον Εγγραμματισμό των μαθητών στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές – ICILS 2023 Το Γυμνάσιο Κλεινών θα συμμετάσχει στην πιλοτική φάση της έρευνας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 38532/Δ2/05-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής της Διεθνούς Μελέτης για τον Εγγραμματισμό στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές – ICILS 2023, που πραγματοποιείται ανά πέντε περίπου χρόνια υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (ΙΕΑ – International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Η ΙΕΑ είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός, ο οποίος, για περισσότερα από 50 έτη, συνεργάζεται με εθνικά ερευνητικά κέντρα και κρατικές υπηρεσίες για τη διεξαγωγή εθνικών μελετών με σκοπό την έρευνα, την κατανόηση και τη βελτίωση της εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Η έρευνα ICILS 2023 διεξάγεται σε 30 περίπου χώρες και διερευνά τρόπους με τους οποίους οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν τον Εγγραμματισμό στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές (CIL), με σκοπό να υποστηρίξει την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Η πιλοτική φάση της έρευνας ICILS 2023 στη χώρα μας, θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022 και θα συμμετάσχουν τα 38 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια του συνημμένου πίνακα κύριων σχολείων (συν. 1 Πίνακας Κύριων Σχολείων). Σε κάθε ένα από τα σχολεία θα πάρει μέρος τουλάχιστον ένα τμήμα της Β΄ τάξης Γυμνασίου.

Τα σχολεία έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική

Στην πιλοτική φάση της έρευνας θα συμμετάσχει το Γυμνάσιο Κλεινών ως κύριο σχολείο και το Γυμνάσιο Βεύης ως αναπληρωματικό.

[…]

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares