Διεθνής Ημέρα της Γης και Παγκόσμια Ημέρα Νερού Δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Χημικών


άκουσε το άρθρο

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Γης και της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, που εορτάζονται στις 20 και 22 Μαρτίου αντίστοιχα, το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η ΔΕ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, με την ευαισθησία και το ενδιαφέρον που τους διακατέχουν στα θέματα αυτά, δηλώνουν τα ακόλουθα:

Τα στοιχεία του ΟΗΕ, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι πολύ δυσάρεστα. Συγκεκριμένα, σήμερα, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από την έλλειψη βασικών προϋποθέσεων υγιεινής που βασίζονται στο νερό, με αποτέλεσμα 5 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως παιδιά, να πεθαίνουν ετησίως από επιδημίες, που όμως μπορούν να προληφθούν.

Ταυτόχρονα, η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, η οποία αποδίδεται στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, φαίνεται να επηρεάζει το κλίμα γενικότερα και οι επιστήμονες που ασχολούνται με τις αλλαγές του σε παγκόσμιο επίπεδο προειδοποιούν ότι έρχονται περίοδοι με παρατεταμένες ανομβρίες που θα δημιουργούν συνθήκες ξηρασίας και θα εναλλάσσονται με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων που θα δημιουργούν συνθήκες πλημμυρών. Η αύξηση του πληθυσμού, οι επεμβάσεις στο περιβάλλον, η εντατικοποίηση γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων συμβάλλουν στη μείωση των αποθεμάτων και την ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων.

Στην Ελλάδα, το πρόβλημα του νερού παραμένει πάντα επίκαιρο και εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη σχεδιασμού και διαχειριστικών πρακτικών, ώστε το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης να είναι υψηλής ποιότητας σε όλη την επικράτεια.

Εκτός αυτών, η υπερκατανάλωση, που οφείλεται τόσο στην ανυπαρξία ορθολογικής χρήσης, όσο και στην ύπαρξη πεπαλαιωμένων υποδομών στα δίκτυα της άρδευσης και της ύδρευσης μεγάλων πόλεων επιτείνει το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης νερού στη χώρα μας κατέχει η γεωργία που φτάνει το 80%. Ο μεγάλος αριθμός των γεωτρήσεων, άλλων νόμιμων και άλλων παράνομων, έχουν συμβάλλει, μέσω των υπεραντλήσεων των υδροφόρων οριζόντων, στην μεγέθυνση του ποσοτικού και ποιοτικού προβλήματος των υπόγειων υδάτων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη συγκράτησης του νερού μέσω εκτεταμένων αναδασώσεων και δημιουργίας τεχνητών λιμνών, όπου η τοπογραφία του εδάφους το ευνοεί. Με αυτό το σκεπτικό εκτιμούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η λειτουργία του φράγματος της Μεσοχώρας.και όχι φυσικά η εκτροπή του Αχελώου.

Η ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων νερών που χαρακτηρίζει πολλές περιοχές της χώρας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα με το οποίο θα βρεθούν αντιμέτωπες και οι επόμενες γενιές.

Η Πολιτεία οφείλει να ασχοληθεί πιο αποτελεσματικά με την υδατική διαχείριση. Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί ένα θεσμικό εργαλείο για την προστασία και διαχείριση των νερών, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη χώρα μας και η επιτυχία της εφαρμογής της προϋποθέτει συνεργασία όλων των φορέων και οργανώσεων.

Το νερό, ως φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος, απαραίτητος για κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, είναι ένα ιδιαίτερο δημόσιο αγαθό.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ο επιστημονικός φορέας των χημικών, και το Τμήμα Περιβάλλοντός της, το οποίο έχει στην ευθύνη του τα θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον, θεωρούν αναγκαία και στηρίζουν την ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την ποσοτική και ποιοτική διασφάλιση των υδατικών πόρων της χώρας και ιδιαίτερα του πόσιμου νερού με αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού της.