Διεθνείς Διαγωνισμοί Ζωγραφικής, Φωτογραφίας και Χειροποίητου Παραδοσιακού Παιχνιδιού


άκουσε το άρθρο

Σας ενημερώνουμε ότι το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα γνωστοποιεί την προκήρυξη από το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης του Παιδιού του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου των κάτωθι Διαγωνισμών, οι οποίοι απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 4 έως 18 ετών:
1) Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα « Η Αίγυπτος στα μάτια των παιδιών του κόσμου». Οι διαστάσεις των έργων που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από 30 Χ 40 εκ. Λήξη προθεσμίας υποβολής έργων Ζωγραφικής : 30 Νοεμβρίου 2013
2) Διαγωνισμός Χειροποίητου Παραδοσιακού Παιχνιδιού : οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ότι υλικό βρίσκεται στην διάθεσή τους για να εκφράσουν την παράδοση της χώρας τους. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο. Λήξη προθεσμίας υποβολής έργων : 30 Μαΐου 2013
3) Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέματα «Τα πορτρέτα – ελεύθερα – η αρχιτεκτονική – η φύση». Οι διαστάσεις των φωτογραφιών δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30Χ45 εκ. ή τα 13Χ18 εκ. και πρέπει να αποσταλούν δύο αντίτυπα της κάθε φωτογραφίας. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο. Λήξη προθεσμίας υποβολής έργων: 30 Ιουνίου 2013

Στοιχεία που θα πρέπει να επισυναφθούν πίσω από κάθε έργο, γραμμένα σε υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) στην αγγλική γλώσσα: Τίτλος του έργου (title of entry) –Στοιχεία διαγωνιζόμενου/ης: Όνομα (first name) – Eπώνυμο (last name)- Φύλο (boy / girl) – Ημερομηνία γέννησης (date of birth) – Εθνικότητα (nationality) καθώς και Στοιχεία Σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής/τρια: όνομα (name of the School), τηλέφωνο (telephone), e-mail και πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση (postal address). Τα έργα δεν θα επιστραφούν.
Παρακαλούνται θερμά οι συμμετέχοντες όπως αποστείλουν επιστολή στο φαξ του Μορφωτικού Κέντρου της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Αθήνα (210 3614 622) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τα συμμετέχοντα σχολεία. Τα έργα που θα διαγωνισθούν αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Foreign Cultural Relations – Ministry of Culture
44 Messaha – St. Dokki – Giza
Arab Republic of Egypt
Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρυσά και αργυρά και μετάλλια. Επίσης περιλαμβάνουν βεβαιώσεις συμμετοχής και επαίνου. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ

Share and Enjoy !
Shares