Διενέργεια του Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 189783/Δ5/24-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το EYZHN (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) είναι ένα πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγείας των παιδιών μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Το Πρόγραμμα με συγκεκριμένες ενέργειες παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και του συνόλου της κοινωνίας, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση σε θέματα διατροφής, ανάπτυξης και σωματικής δραστηριότητας.

Οι μετρήσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 θα διεξαχθούν σε όλες τις τάξεις των Γυμνασίων καθώς και στις Α΄ και Β΄ τάξεις των Λυκείων (κάθε τύπου).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 15/12/2014 έως 15/5/2015 και περιλαμβάνει τις παρακάτω αξιολογήσεις:

  1. Αξιολόγηση σωματικής διάπλασης μαθητών/τριών από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
  2. Αξιολόγηση σωματικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης μαθητών/τριών από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
  3. Αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής μαθητών/τριών (μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων).

Το σύνολο των αξιολογήσεων (ανθρωπομετρία, φυσική κατάσταση και ερωτηματολόγιο διατροφής) θα εισαχθεί στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οδηγίες για την διεξαγωγή των μετρήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/EyzinProject/UsefulMaterial.aspx

Διαβάστε την εγκύκλιο

Ο Οδηγός Αξιολόγησης Σωματικής διάπλασης και Φυσικής κατάστασης

Share and Enjoy !
Shares