Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 193728/Γ4/17-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας που διαβιβάστηκε με το 9249/Γ4/23-1-2014 έγγραφο και συνοδεύεται από τον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος και υπόδειγμα δήλωσης συναίνεσης του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά το σχολικό έτος 2012-2013, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει την υλοποίησή του και την τρέχουσα σχολική χρονιά (2013-14).

Οι μετρήσεις για το σχολικό έτος 2013-2014 θα διεξαχθούν σε όλες τις τάξεις των Γυμνασίων καθώς και στις Α’ και Β’ τάξεις των Λυκείων (κάθε τύπου).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 27/1/2014 έως 10/4/2014 και περιλαμβάνει τις παρακάτω αξιολογήσεις:

Διαβάστε τα έγγραφα:

Εγκύκλιος 193728/Γ4/17-12-2013

Οδηγός αξιολόγησης σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης μαθητών

Υπόδειγμα δήλωσης συναίνεσης του κηδεμόνα

Share and Enjoy !
Shares