Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου για τις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων 2013

Εγκύκλιος Φ.251/162814/Β6/30-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΜ9-ΦΚ6) της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και υπαγωγής των υποψηφίων σε ειδικές περιπτώσεις ολοκληρώθηκε στο διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2013 στα Λύκεια.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Υπουργείο Παιδείας  ασκεί και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια για την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση.

Κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω, η αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής προχωρά εντός του Νοεμβρίου στη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων που τελικώς εντάχθηκαν σε ειδικές περιπτώσεις, για να διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά ήταν επαρκή και η διαδικασία απολύτως σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο