Διευκρινιστικοί πίνακες σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.

Έγγραφο 25349/Γ2/21-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε διευκρινιστικό έγγραφο για διευκόλυνση της εφαρμογής της με αρ. πρωτ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 129 Β΄) με θέμα «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.” (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων (Α΄ & Β΄) στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο