Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01

Έγγραφο 176027/Γ2/19-11-2013 της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας

Με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 129 Β΄), η οποία τροποποιεί την με σχετικό (α) Υ.Α. κατά το μέρος που αφορά στις αναθέσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01, τα εργαστηριακά μαθήματα ορίζονται ως Α΄ ανάθεση στους εκπαιδευτικούς του εν λόγω κλάδου. Συνεπώς, καταργείται οποιαδήποτε ρύθμιση των σχετικών (β) και (γ), οδηγία 13 και οδηγίες 2-4-7 αντίστοιχα, που προβλέπει προτεραιότητα ανάθεσης στη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ ή την υποχρεωτική συμμετοχή κλάδων ΠΕ όταν η διδασκαλία γίνεται από δυο (2) εκπαιδευτικούς. Επίσης, μη ισχύουσες θεωρούνται ιδίου περιεχομένου ρυθμίσεις όποιων άλλων εγκυκλίων ή οποιασδήποτε ονομασίας δημοσίων εγγράφων που ενδεχομένως εξακολουθούν και σήμερα να αναπαράγουν εσφαλμένα το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την έκδοση της υπ’ αριθμ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο