Διευκρίνιση για το σχολικό εγχειρίδιο της Φυσικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Έγγραφο 57889/Δ2/24-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Λόγω διαφορών που παρατηρούνται ανάμεσα στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του σχολικού βιβλίου (pdf και html) της Φυσικής Γ’ Γενικού Λυκείου (Τεύχος Β΄) των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ως προς το κείμενο της υποενότητας 5.6 «Στρεφόμενο Πλαίσιο – Εναλλασσόμενη τάση» (σελ. 195), το κείμενο της υποενότητας διατυπώνεται ως εξής:

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο