Διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Σε συνέχεια της 95978/Δ4/17-06-2015 ΥΑ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 99028/Δ4/22-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Ο αριθμός των εργαστηρίων κατεύθυνσης τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την συγκρότηση τομέα είναι σε άμεση συνάρτηση με τον χώρο στον οποίο λειτουργούν. Το εργαστήριο θεωρείται ένα όταν λειτουργεί στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από το αν στο χώρο αυτό λειτουργούν περισσότερα από ένα εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα του Εργαστηριακού Κέντρου.

Το εργαστήριο θεωρείται ένα, ενώ οι υπεύθυνοι εργαστηρίου μπορεί να είναι περισσότεροι, όταν το εργαστήριο λειτουργεί σε ημερήσιο και εσπερινό ωράριο, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 12 της ΥΑ 95978/Δ4/17-6-2015. Δεν δημιουργείται άλλο εργαστήριο στον ημερήσιο κύκλο και άλλο στον εσπερινό με τον ίδιο κωδικό εργαστηρίου.

Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι τομέα, οι οποίοι να έχουν ευθύνη για το ίδιο εργαστήριο κατεύθυνσης, με βάση το ωράριο λειτουργίας του. Οι υπεύθυνοι τομέα έχουν ευθύνη για τα εργαστήρια κατεύθυνσης του τομέα για όλα τα ωράρια λειτουργίας τους.

Δεύτερο ίδιο εργαστήριο κατεύθυνσης δημιουργείται μόνο όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 της ΥΑ 95978/Δ4/17-6-2015 και υπάρχει δεύτερος ανεξάρτητος ελεύθερος χώρος.

Διαβάστε το διευκρινιστικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares