Διευκρινίσεις σχετικά με την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης» για το 2018-2019 μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά

Έγγραφο 87837/Δ4/30-05-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της Φ1α/73611/Δ4/9-5-2018 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και αναφορικά με τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), οι οποίοι εγγράφονται κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι Διευθυντές Γυμνασίων – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ στους οποίους απευθύνονται οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι (των περιπτώσεων α, β, γ, δ των σελ. 5 και 6 της παραπάνω εγκυκλίου) προκειμένου να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης, ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

  1. Συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται κατά περίπτωση στην εν λόγω εγκύκλιο.
  2. Αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπεύθυνη Δήλωση στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ δηλώνοντας τον αριθμό των αιτούντων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως και 29 Ιουνίου 2018.

Οι Διευθυντές Γυμνασίων – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο