Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών – υποψηφίων Βουλευτών που δεν εξελέγησαν


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.350/69/76675/ E3/14-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με την επάνοδο στην υπηρεσία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι παραιτήθηκαν υποχρεωτικά, προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ΠΔ 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/ 15-3-2012) σας γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που δεν εξελέγησαν επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3231/2004 (ΦΕΚ 45/Α/11-2-2004) καθώς και στο αξίωμα που κατείχαν πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares