Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ και τη συγκρότηση των ΕΔΕΑΥ

Έγγραφο 3073/Γ6/10-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από επανέλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ) σε ό,τι αφορά την ορθότητα της σύστασης των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των συγκροτήσεων των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) καθώς και των λαθών που εντοπίστηκαν, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο