Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» των ΕΠΑΛ Κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο Φ6/215168/Δ4/7-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΥΓΙΕΙΝΗ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής, αντίστοιχα, για το σχολικό έτος 2017-2018, και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Ως προς την υποενότητα «Ζ. Ατμοσφαιρική Ρύπανση» της ενότητας 5.1 «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του Κεφαλαίου 5:
  στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο οι κυριότεροι ρύποι, οι οποίοι διδάσκονται και εξετάζονται ονομαστικά
 2. Ως προς την ενότητα 5.4 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ» του Κεφαλαίου 5:
  στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο οι κυριότεροι ρύποι,
  στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο τα στερεά απορρίμματα
 3. Ως προς την ενότητα 5.8 «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» του Κεφαλαίου 5:
  στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο οι υποενότητες «Εργατικό Ατύχημα» και «Επαγγελματικά Νοσήματα»

Διαβάστε το έγγραφο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο