Διευκρινίσεις για την αποζημίωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων που μετακινούνται σε Εξεταστικά Κέντρα Περιορίζονται οι δικαιούχοι

Έγγραφο Φ.151/89507/A5/1-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. Φ.151/84337/A5/25-05-2016 (ΑΔΑ : 77ΟΩ4653ΠΣ-0ΨΧ) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας με θέμα: «Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση» σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/75660/Α5/11-05-2016 υπουργικής απόφασης με όμοιο θέμα (ΦΕΚ 1353/Β/13-05-2016 – ΑΔΑ: ΨΛ734653ΠΣ-ΛΧ6), δεν δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης, υποψήφιος ο οποίος μετακινείται κατά την περίοδο των Επαναληπτικών εξετάσεων, εάν δεν υπαγόταν αρχικά στην ομάδα δικαιούχων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης.

Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι η Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου, δεν απαιτείται σε περίπτωση μετακίνησης του υποψηφίου από νησιωτική σχολική μονάδα σε άλλη νησιωτική σχολική μονάδα ή από νησιωτική σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα της ηπειρωτικής χώρας.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]