Διευκρινίσεις για τη λήξη υπηρεσίας μελών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αριθ. πρωτ.: 57980/Ε4/25-05-2023

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων σας για τη λήξη υπηρέτησης των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που υπηρετούν σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ σας ενημερώνουμε τα εξής:

Οι υπηρετούντες (αναπληρωτές και αποσπασμένοι) σε ΣΔΕΥ με κέντρο σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη λήξη του διδακτικού έτους (21/6) συμμετέχουν σε συναντήσεις συνεργασίας για αποτίμηση ή και προγραμματισμό ενεργειών με τον προϊστάμενο και τις διεπιστημονικές ομάδες του οικείου ΚΕΔΑΣΥ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στις 30/6. Οι συναντήσεις οργανώνονται από τον προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ και διεξάγονται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτές δύνανται να συμμετέχουν και υπηρετούντες των ΣΔΕΥ με κέντρο σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υπηρετούντες με οργανική τοποθέτηση σε ΣΔΕΥ μετά τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας που ανήκει το κέντρο του ΣΔΕΥ συμμετέχουν σε συναντήσεις συνεργασίας για αποτίμηση και προγραμματισμό ενεργειών με τον προϊστάμενο και τις διεπιστημονικές ομάδες του οικείου ΚΕΔΑΣΥ μέχρι τη λήξη λειτουργίας του ΚΕΔΑΣΥ στις 10/7. Οι συναντήσεις οργανώνονται από τον προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ και διεξάγονται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Παρακαλείσθε για τις ενέργειές σας και την ενημέρωση των μελών ΕΕΠ.

Share and Enjoy !
Shares