Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 154697/E2/12-11-2020 (ΑΔΑ: 66Κ446ΜΤΛΗ-3Σ0) του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από ερωτήματα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης διευκρινίζουμε σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία τα ακόλουθα:

Α. Όσοι υπάγονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020, ήτοι οι
«α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης» και
«β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης»,
υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr.

Β. Όσοι υπάγονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020, ήτοι οι
«γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν», εφόσον επιθυμούν:

1) να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση οριστικής τοποθέτησης, αναγράφοντας το σχολείο της επιλογής τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκαν και την κοινοποιούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,

2) να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr.

Γ. Όσοι υπάγονται στην περίπτωση (δ) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020, ήτοι οι
«δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς»,

1) εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε σχολείο της βαθμίδας τους, μαζί με τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση οριστικής τοποθέτησης, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκαν και την κοινοποιούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα κληθούν από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, να δηλώσουν σχολικές μονάδες μαζί με τους υπεράριθμους,

2) εφόσον δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω περίπτωση υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για τις περιπτώσεις (Β) και (Γ):

Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός (και ο φυσικός) φάκελος του εκπαιδευτικού δεν βρίσκεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., η διαδικασία υποβολής θα είναι η αντίστροφη, δηλ. ως προς το σε ποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβάλλουν και σε ποια κοινοποιούν και με ποιον τρόπο.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares