Διευκόλυνση στην υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 Πρέπει να εκδοθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr και να αποσταλεί οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στο σχολείο οργανικής θέσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 76132/Ε2/21-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης με e-mail.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Διαβάστε το έγγραφο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) αποστέλλεται με e-mail στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα κοινοποιείται και στο e-mail του σχολείου στο οποίο έχει οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση ο εκπαιδευτικός.

Το κείμενο που προτείνεται να γράφει η ΥΔ είναι:

«Είμαι αποσπασμένος/η στο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ _______________________________ ή έχω άδεια ______________ ή μετατέθηκα κατά το τρέχον σχολικό έτος στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και αδυνατώ να παρουσιαστώ στο σχολείο που έχω οργανική/προσωρινή τοποθέτηση (πχ 8ο Γυμνάσιο Φλώρινας) προκειμένου να αναλάβω υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

Για το λόγο αυτό επιθυμώ να κάνω χρήση της σχετικής διευκόλυνσης που περιγράφεται στο 76132/Ε2/21-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Δηλώνω επίσης ότι επικοινώνησα με τον διευθυντή του σχολείου της οργανικής/προσωρινής τοποθέτησής μου και τον ενημέρωσα προκειμένου να με καταγράψει στο πρακτικό της 30ης Ιουνίου 2022 ως δικαιολογημένα απόντα/απούσα βάσει του παραπάνω εγγράφου και σε συνεννόηση μαζί του ρυθμίστηκε το θέμα της θερινής υπηρεσίας μου.»

Share and Enjoy !
Shares