ΔΙΔΕ Φλώρινας – Προκήρυξη για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ18.33 (Βρεφονηπιοκόμων)


άκουσε το άρθρο

Η Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας με την 3973/24-9-2013 (ΑΔΑ ΒΛ9Δ9-29Ζ) προκήρυξή της , προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των ΕΠΑΛ του νομού για το διδακτικό έτος 2013-2014, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ18.33 (Βρεφονηπιοκόμων) να υποβάλουν αίτηση για πλήρωσητεσσάρων (4) θέσεων ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την 111192/9-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλουν αίτηση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας, μέχρι και την Παρασκευή 27-9-2013 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τηλ. επικοινωνίας 2385046066, 2385046066

Διαβάστε τη σχετική προκήρυξη

Share and Enjoy !
Shares