Διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο – Διδασκαλία της Ξένης γλώσσας στο Λύκειο/ Οδηγίες για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο-Λύκειο

Έγγραφο 1565/19-9-2014 της Σχολικής Συμβούλου Γερμανικών

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω, ότι για τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, καθώς και για τη διδασκαλία της Α΄ Ξένης γλώσσας στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2014-2015 σύμφωνα με την 137430/Γ2/02-09-2014 Υ.Α ισχύουν τα παρακάτω:

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο