Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου για το 2014-2015

Εγκύκλιος 76366/Γ2/16-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Σπουδών ΔΕ του ΥΠΑΙΘ ενημερώνει τα Γυμνάσια ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, οι μαθητές διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική και για τη διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας ισχύει η με αρ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 253).

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, μετά την παραλαβή των απολυτηρίων και των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη β΄ ξένη γλώσσα (76322/Γ2/16-05-2014), σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών και τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικότητας, θα διερευνήσουν τη δυνατότητα λειτουργίας παράλληλης διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου (με ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων – κηδεμόνων τους) έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο 76366/Γ2/16-5-2014

Διαβάστε τα αναφερόμενα έγγραφα

ΥΑ 115475/Γ2/21-8-2013  (ΦΕΚ 2121/Β/28-8-2013)

ΥΑ 14302/Γ2/9-2-2012  (ΦΕΚ 253/Β/13-2-2012)

Εγκύκλιος 76322/Γ2/16-5-2014

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο