Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 159265/Δ3/07-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας αποστέλλει τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) για το σχολικό έτος 2021-2022.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares