Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 127753/Δ2/24-9-2020)

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας-Γεωγραφίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου και του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 127771/Δ2/24-9-2020)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 127876/Δ2/24-9-2020)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των Θρησκευτικών και της Ιστορίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Έγγραφο 127821/Δ2/24-9-2020)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-10-2020

Σύμφωνα με το 135229/Δ3/07-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ οι ανωτέρω οδηγίες αφορούν και τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο