Διδακτέα και Εξεταστέα Ύλη Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 75296/Δ2/24-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και σχετικό έγγραφο  του  Εθνικού  Οργανισμού  Εξετάσεων  το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει για  την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος των Λατινικών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2021-2022 η οποία έχει ως εξής:

 

Για τα ανωτέρω θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 106 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares