Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη των μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στα ΕΠΑΛ για το 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση Φ3/145134/Δ4/22-11-2022 (ΦΕΚ 6053/Β/28-11-2022) των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» της Γ’ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, ως εξής:

[…]

Διαβάστε την ΚΥΑ

Share and Enjoy !
Shares