Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος Φ6/163251/Δ4/29-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια σχετικών πράξεων του ΙΕΠ και του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζεται ως ακολούθως:

Διαβάστε την εγκύκλιο (162 σελίδες)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-10-2017

Η εγκύκλιος ανακοινοποιήθηκε στις 4-10-2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο