Διάθεση και τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΕΔΚ4653ΠΣ-ΤΚΦ – Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ19 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΨ6Ε4653ΠΣ-8ΕΛ – Τροποποίηση της αριθμ.4451/10-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο